Home

Selectie van de hervestigde Syrische vluchtelingen

08/09/2014
Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft net zijn selectiemissie in Turkije afgerond. 

De eerste groep vluchtelingen van het Belgische hervestigingsprogramma 2014 komt dit najaar naar België. Het gaat om een groep van een 75 Syriërs die voor het oorlogsgeweld naar Turkije gevlucht waren.Op 31 augustus  is een delegatie van het CGVS vertrokken naar Ankara, Turkije. Het team bestond uit  twee protection officers gespecialiseerd in Syrië en de regio en een missiecoördinator.De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft in totaal  ongeveer 20 families en 10 alleenstaanden voorgedragen aan België. Bijna de helft (40%) is jonger dan 18 jaar. Deze vluchtelingen verblijven allen in een stedelijke omgeving, de meesten in Istanbul. Elke vluchteling heeft zijn eigen verhaal, maar ze zijn allemaal bijzonder kwetsbaar en hebben sterk geleden onder het Syrische conflict. Velen hebben familieleden verloren. Het CGVS-team interviewde alle meerderjarige vluchtelingen. Tijdens de missie heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) hen ook medisch onderzocht.In Turkije verblijven op dit ogenblik ongeveer 1 miljoen Syrische vluchtelingen. Minder dan 1/3 daarvan verblijft in één van de 21 vluchtelingenkampen. De rest leeft verspreid over Turkije, soms in bijzonder precaire omstandigheden. Bovenop de Syrische vluchtelingen is er recent een nieuwe instroom van vluchtelingen in Turkije als gevolg van de crisis in Irak.Het CGVS rondt de selectie nu af. Daarna vertrekken medewerkers van  Fedasil naar Turkije voor een culturele oriëntatiemissie, om de vluchtelingen voor te bereiden op hun nieuwe leven in België.