Home

Hervestigingsmissie in Libanon

06/09/2017
Fedasil neemt momenteel deel aan een hervestigingsmissie van Syrische vluchtelingen vanuit Libanon naar België.

Net zoals andere Europese landen, organiseert België regelmatig hervestigingsmissies voor vluchtelingen, in samenwerking met UNHCR en de Europese Unie.

Sinds eind augustus zijn medewerkers van Fedasil en andere asielnistanties in Libanon voor de selectie en de voorbereiding van een groep van zo’n 150 Syrische vluchtelingen die binnenkort naar ons land komen.

Binnen het kader van deze missie staat Fedasil in voor de medische screening van de vluchtelingen. Verder informeren zij deze mensen over hun toekomstige leven in België.

Medische screening
Het medisch onderzoek bij vluchtelingen die hervestigd worden, geeft Fedasil de kans om eventuele kwetsbare personen op te sporen en aangepaste opvang te voorzien wanneer zij in België toekomen. Deze screening wordt uitgevoerd terwijl het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen(CGVS) de selectie van de vluchtelingen doet.

Culturele oriëntatie
Voor hun vertrek naar België organiseert Fedasil voor de vluchtelingen een culturele oriëntatiesessie. Zo geven ze hen een realistisch beeld over hun toekomstige leven in België. Ze krijgen ook praktische informatie over de reis, de eerste opvang en de integratie in ons land. Er wordt gepraat over rechten en plichten, over de kost van het leven, over normen en waarden, enz.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reisde naar Libanon en woonde er op 6 september een informatiesessie van Fedasil bij.

1.050 Syrische vluchtelingen
België heeft beloofd om in 2017 meer dan 1.000 Syrische vluchtelingen te hervestigen. Deze vluchtelingen komen uit Turkije, Libanon en Jordanië. Meer dan 800 Syriërs zijn dit jaar al hervestigd in ons land.

Hervestiging (resettlement) is het selecteren en overbrengen van vluchtelingen uit een land waar ze bescherming hebben gezocht naar een derde land. Het biedt een uitweg voor vluchtelingen die in het eerste opvangland niet op voldoende bescherming kunnen rekenen of er geen integratieperspectieven hebben.