Home

Tewerkstelling van asielzoekers

Een van de prioriteiten van Fedasil is om asielzoekers te laten deelnemen aan de Belgische samenleving en hen te ondersteunen bij het zoeken naar werk.

De deelname van de asielzoekers aan de Belgische samenleving is een prioriteit uit het managementplan 2021-2026 van Fedasil en krijgt de steun van onze politieke overheid.

In 2021 richtte Fedasil de dienst 'Deelname aan de samenleving' op. Een initiatief dat onder meer als doel heeft om de tewerkstelling van asielzoekers te ondersteunen en te bevorderen.

Fedasil wil zijn netwerk van werkgelegenheidspartners versterken. Sinds enkele jaren zijn er samenwerkingsakkoorden afgesloten met de VDAB, FOREM en Actiris. Vanaf 2022 werden de contacten met de werkdeskundigen uitgebreid. Zo sloten Fedasil en de bouwsector in juni 2022 een samenwerkingsakkoord om asielzoekers door te verwijzen naar jobs in de bouw.

In onze opvangcentra, worden regelmatig jobdagen georganiseerd om bewoners info te geven over de werkmogelijkheden in België. Velen kunnen snel aan de slag in de poetssector, de landbouw of de bouw. Tijdens deze jobdagen kunnen uitzendkantoren en werkgevers uit de streek onze bewoners ook ontmoeten en hen jobs en knelpuntberoepen voorstellen.

In de verschillende regio’s van het land loopt een project met ‘coaches’ die de centra zullen ondersteunen bij initiatieven rond tewerkstelling. In de toekomst zullen de teams van Fedasil ook werken rond thema's zoals sociale economie, vrijwilligerswerk en opleidingen van bewoners.

Meer weten? Alle vragen en suggesties over de initiatieven rond tewerkstelling van asielzoekers kunnen gestuurd worden naar work@fedasil.be! Geïnteresseerde werkgevers kunnen ook de FAQ in bijlage raadplegen.

Toegang tot de arbeidsmarkt? Elke asielzoeker die nog geen beslissing heeft gekregen 4 maand na de indiening van zijn of haar asielaanvraag, heeft toestemming om te werken. In dat geval blijft de asielzoeker recht hebben op opvang en materiële hulp, maar zal hij/zij een financiële bijdrage moeten betalen indien hij/zij in het opvangcentrum blijft.

Download(s): 
PDF icon FAQ Tewerkstelling asielzoekers (PDF)