Home

Word buddy!

06/10/2020
Verschillende opvangcentra zoeken buddy’s voor asielzoekers. In tijden van corona zijn deze individuele contacten erg waardevol.

Heel wat opvangcentra van Fedasil zijn op zoek naar nieuwe buddy’s voor de asielzoekers die in de opvangcentra verblijven. Een buddy spreekt op regelmatige basis af met één van de bewoners van een opvangcentrum voor een ontspannende uitstap of een wandeling, om samen te koken of gewoon voor een goede babbel. Deze informele ontmoetingen helpen de asielzoekers om hun taal te oefenen en ook om makkelijker voeling te krijgen met de wereld buiten het opvangcentrum, wat bijdraagt tot een snellere integratie.

Waardevolle contacten
Het belang van de één-op-één-ontmoetingen kan nauwelijks overschat worden. Zeker nu tal van activiteiten tijdens de coronacrisis wegvallen, zijn deze ontmoetingen erg belangrijk voor de asielzoekers, zowel om het Nederlands te oefenen, als om voeling te krijgen met hun nieuwe leefwereld.

Peter is sinds enkele maanden buddy van Filmon, een jongen van 17 jaar uit Eritrea die sinds ongeveer 1 jaar in België is en in het opvangcentrum van Kapellen verblijft. Samen gaan ze regelmatig fietsen of wandelen: “We babbelen werkelijk over vanalles. En we lachen ook heel veel! Filmon geniet ervan om eens andere dingen te doen en even weg te zijn uit de context van het opvangcentrum.” Filmon zelf beschrijft zijn buddy Peter als “de familie die ik in België niet heb.”

Engagement waar iets tegenover staat
Buddy’s engageren zich om minstens één keer per maand af te spreken met de asielzoeker aan wie ze gelinkt worden. Vanuit de opvangcentra krijgen ze de nodige uitleg en ondersteuning over alle aspecten van dit project. Het buddyproject loopt in principe af wanneer de bewoner het opvangcentrum verlaat, tenzij de twee betrokkenen er zelf voor kiezen om contact te houden. Sien is een jongedame die in januari buddy werd van Mibrak, een niet-begeleide minderjarige uit Eritrea: “Ik zou iedereen aanraden om buddy te worden. Ik ben erg blij dat ik Mibrak heb leren kennen. We hebben fijne momenten samen en zij heeft me ook veel zaken uit haar cultuur leren kennen.”

Interesse?
Bent  u 18 jaar of ouder en kan u minstens 1x per maand tijd vrijmaken voor een ontmoeting? Wil u graag vrijblijvend meer informatie krijgen? Neem een kijkje op de website en contacteer een opvangcentrum met buddyproject in uw regio.