Home

Nieuws centrum

03.07.2008
Eind juni kwamen Fedasil en zijn partnerorganisaties voor vrijwillige terugkeer en reïntegratie in de herkomstlanden samen op...
27.06.2008
Het nieuwe opvangmodel in twee stappen zorgde ervoor dat 2007 een overgangsjaar was voor Fedasil. Dat leest u in ons jaarverslag...
27.06.2008
Avec le nouveau modèle d'accueil en deux étapes, 2007 a été une année de transition pour Fedasil. C'est ce que vous...
26.06.2008
Deze maand verdeelt elk federaal opvangcentrum een lokale nieuwsbrief. Bedoeling is om de buurtbewoners regelmatig te informeren...
26.06.2008
Chaque centre d'accueil fédéral distribue ce mois-ci une lettre d'information locale. L'objectif est d'...
24.06.2008
Fedasil doet, via Selor, een oproep aan kandidaten voor de twee laatste vrije functies in het directiecomité: de directie...
24.06.2008
Fedasil lance, via le Selor, un appel à candidatures pour les deux dernières fonctions vacantes au sein de son comité de...
20.06.2008
Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, nous publions un journal reprenant les témoignages de...
20.06.2008
Vandaag, op Wereldvluchtelingendag, verschijnt een bijzondere krant met verhalen van en over asielzoekers, vluchtelingen en...