Home

Stijging van de instroom in 2021

15/02/2022
Fedasil aanmeldcentrum
In 2021 kwamen meer dan 20.000 asielzoekers het opvangnetwerk van Fedasil binnen. Bijna een derde van hen waren Afghanen.

Het afgelopen jaar bereikte het aantal geregistreerde asielaanvragen opnieuw het niveau van vóór de gezondheidscrisis. In de loop van 2021 kregen 20.211 verzoekers een plaats in het Fedasil-netwerk. Dat is een stijging met 48% ten opzichte van 2020.

Hieronder een eerste balans van 2021:

Een netwerk onder druk

Naast de stijging van het aantal asielaanvragen stelde Fedasil ook een daling vast van het aantal personen dat de opvangcentra verlaat. Dit is een gevolg van de langere duur van de asielprocedures. Het aantal mensen dat door Fedasil wordt opgevangen, steeg dan ook in 2021.

De druk op het opvangnetwerk nam ook toe door de overstromingen in Wallonië, waardoor Fedasil in juli 2021 tijdelijk meer dan 1.000 opvangplaatsen moest afstaan. Niet te vergeten dat een deel van de plaatsen in onze centra gereserveerd is voor Covid-isolatie en dus niet beschikbaar is (ongeveer 1.200 gereserveerde plaatsen).

In deze context zocht Fedasil naar manieren om snel de opvangcapaciteit te verhogen om opvang te kunnen bieden aan al degenen die er recht op hebben. Het netwerk telt nu meer dan 30.000 opvangplaatsen - vergeleken met 28.180 plaatsen begin 2021.

Het afgelopen jaar openden 10 opvangcentra de deuren, waaronder 6 federale: in Geel, Glons, Koksijde, Lombardsijde, Lommel en Oudergem. Het tijdelijke opvangcentrum in Theux werd gesloten.

Afghanistan was veruit het belangrijkste land van herkomst van asielzoekers (29% van de instroom in 2021). Het gaat voornamelijk om alleenstaande mannen (jongvolwassenen of niet-begeleide minderjarigen). Fedasil heeft trouwens het aantal plaatsen voor NBMV sterk verhoogd (meer dan 600 plaatsen gecreëerd in 2021).

Nood aan extra plaatsen

Voor Fedasil en zijn partners blijft de zoektocht naar en opening van nieuwe opvangcentra een groot en belangrijk werk, zowel voor de operationele en technische diensten als voor de personeelsdienst, terwijl de nood hoog is.

De nieuwe centra volstaan niet om alle asielzoekers die zich de komende weken aan ons aanmeldcentrum aanbieden een plaats te geven. Net zoals in 2021, Fedasil blijft op zoek naar nieuwe sites en er zijn openingen gepland de komende maanden, onder meer in Dilbeek. Het creëren van opvangplaatsen is helaas slechts een deel van de oplossing: ook de uitstroom moet volgen.

Meer weten?

  • De kerncijfers van het jaar 2021 bevinden zich in bijlage.
  • Het CGVS heeft eveneens zijn overzicht van 2021 gepubliceerd.