Home

Opvangnetwerk onder druk

20/07/2022
Fedasil accueil
Fedasil wordt geconfronteerd met een tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers.

Terwijl het aantal asielaanvragen in België en andere Europese landen stijgt, wordt de situatie voor het aanmeldcentrum in Brussel moeilijk. Ongeveer 100 alleenstaande mannen kamperen momenteel voor het Klein Kasteeltje, in de hoop om een opvangplaats te krijgen in het opvangnetwerk. Ter herinnering, door het tekort aan plaatsen moet Fedasil sinds enkele maanden een keuze maken: de prioriteit wordt gegeven aan families, NBMV en kwetsbare personen.

Enkele alleenstaande mannen krijgen een plaats via een verzoekschrift - Fedasil tracht hen zo snel mogelijk op te vangen op straffe van dwangsommen. Maar ook de opvangplaatsen voor families, vrouwen en niet-begeleide minderjarigen zijn zo goed als verzadigd.

Deze situatie creëert een moeilijke humanitaire situatie voor de asielzoekers, ondanks de hulp die enkele NGO’s ter plaatse bieden, maar ook voor het personeel van Fedasil dat moet toezien op de toegang tot het centrum. De aanwezigheid van de politie is nodig om de veiligheid te waarborgen.

De druk op de opvangcentra verlichten

Op 6 juli nam de Ministerraad verschillende maatregelen om de druk op het opvangnetwerk te verlichten door de opvangcapaciteit te verhogen, de instroom te doen dalen en de uitstroom uit het opvangnetwerk te versnellen.

Er werd onder meer beslist dat Defensie de kazerne in Berlaar (Antwerpen - 750 plaatsen) ter beschikking zal stellen waar het Rode Kruis zich voorbereid om begin augustus de eerste asielzoekers op te vangen. Bijkomende plaatsen zijn ook voorzien via een nieuwe openbare aanbesteding en een oproep aan de OCMW’s en NGO’s om individuele en collectieve plaatsen te openen.

De regering wil ook een gespecialiseerd centrum creëren dat asielzoekers met een Dublin-hit zal opvangen (mensen die reeds in een andere EU-lidstaat asiel hebben aangevraagd en waarvoor dat land dus verantwoordelijk is). Het doel is om voor hen de terugkeer te organiseren naar die Europese lidstaat.

Het CGVS tracht ook het aantal beslissingen over asielaanvragen te verhogen, wat een impact zal hebben op de uitstroom uit de opvangcentra.

Al deze maatregelen zouden de druk op het opvangnetwerk moeten doen dalen. In afwachting blijven de verschillende partners overleggen om oplossingen te vinden op korte termijn.

Fedasil en zijn partners kampen met een verzadiging van de opvangstructuren voor asielzoekers. Het netwerk telt momenteel meer dan 31.000 opvangplaatsen, verdeeld over bijna 90 collectieve centra (federaal, Rode Kruis, privé...) en individuele opvangplaatsen die door OCMW's en verenigingen worden beheerd. Fedasil is voortdurend op zoek naar nieuwe plaatsen om de opvang te garanderen van mensen die in ons land om bescherming komen vragen.