Home

Opvang door privé-operatoren

25/11/2019
Fedasil Layla Aerts 2015
Fedasil schrijft in hoogdringendheid een overheidsopdracht uit zodat privéactoren opvang kunnen aanbieden.

Op voorstel van de Minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open Vld), keurde de ministerraad verschillende maatregelen goed om de asielprocedures te versnellen en de opvangcapaciteit te verhogen.

Er komt voornamelijk bijkomend personeel bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Zo worden de asielprocedures korter en dus ook de verblijfsduur in het opvangnetwerk.

Overheidsopdrachten

Fedasil heeft twee overheidsopdrachten gepubliceerd zodat privéactoren ook opvangmogelijkheden kunnen aanbieden. Deze maatregel werd ook in 2015 genomen tijdens de vorige opvangcrisis en verschillende privé-organisaties boden toen tijdelijk opvang in een tiental opvangcentra.

De twee overheidsopdrachten beslaan:

  1. Een procedure in hoogdringendheid om snel opvangplaatsen ter beschikking te stellen (in begin 2020) – referentie FEDASIL 2019 1200, gepubliceerd op 17/11/2019
  2. Een gewone procedure om bufferplaatsen ter beschikking te stellen die in geval van nood gebruikt zullen worden – referentie FEDASIL 2019 2200, gepubliceerd op 24/11/2019

Deze opdrachten vinden plaats in het kader van de wetgeving rond overheidsopdrachten.

De overheidsopdrachten zijn hier gepubliceerd: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/

Info: supportMP@fedasil.be