Home

Opening registratiecentrum op de Heizel

13/03/2022
Heysel 8
Het registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen verhuist deze maandag naar het Heizelplateau in Brussel.

Het nieuwe centrum op de Heizel is gevestigd in Paleis 8 en zal de registratiecapaciteit voor vluchtelingen die het conflict in Oekraïne ontvluchten, aanzienlijk vergroten.

De nieuwe locatie vervangt het centrum in het voormalige Bordet-ziekenhuis in Brussel, dat sinds 4 maart operationeel was maar de grote toestroom niet meer kon verwerken. Palais 8 zal zeven dagen per week open zijn, van 8.30 tot 17.30 uur.

Oekraïners die pas in België zijn aangekomen, moeten zich dus komen registreren in Paleis 8. Informatie in het Oekraïens is beschikbaar via de verschillende communicatiekanalen.

Sinds het begin van de Oekraïnecrisis hebben meer dan 6.000 vluchtelingen zich in België geregistreerd. Ongeveer 1/3 van hen vraagt opvang aan en krijgt dat ook (2.0259 mensen tussen 04 en 13/03/2022).

De verschillende actoren

Ter plaatse zien de asielinstanties en de NGO's erop toe dat de opvang en registratie van de vluchtelingen goed verloopt:

  • De Dienst Vreemdelingenzaken is verantwoordelijk voor de registratie van de Oekraïense vluchtelingen. Ter herinnering: ze krijgen allemaal tijdelijke bescherming en hoeven geen asiel aan te vragen.
  • Fedasil zorgt voor de oriëntatie van vluchtelingen die in België geen opvangoplossing (via familie of vrienden) vinden. Indien nodig kunnen vluchtelingen één of twee nachten noodopvang krijgen in Brussel, totdat in één van de Belgische gemeenten geschikte huisvesting gevonden is.
  • Het Rode Kruis zorgt voor de ontvangst van de vluchtelingen op de Heizel (ticketing, catering, medische hulp).
  • Duurzame huisvesting voor vluchtelingen wordt gecoördineerd door de lokale en regionale overheden.

Het Fedasilcentrum in Bordet blijft functioneren als nachtopvang voor reguliere asielzoekers die geen plaats hebben gekregen in het aanmeldcentrum. Het noodopvangcentrum van Fedasil in Molenbeek blijft Oekraïense vluchtelingen opvangen.

40 Fedasil werknemers

Elke dag (ook in het weekend) zijn er 40 Fedasil medewerkers nodig om de goede werking van het registratiecentrum in Paleis 8 te verzekeren - naast de teams van de hierboven vermelde partners. Het personeel van Fedasil zal worden ingezet voor verschillende taken, waaronder onder andere algemene coördinatie, contacten met de gemeenten, dispatching en coördinatie flows.