Home

Noodopvang in Glons

06/12/2022
Fedasil opvang
Het centrum voor asielzoekers van Fedasil in Glons (Luik) wordt een noodopvangcentrum.

Als antwoord op het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in ons land, besloot de federale regering in november om 1.500 tijdelijke noodopvangplaatsen te creëren. Het Nationaal Crisiscentrum werd belast met de coördinatie van twee sites die hiervoor werden aangeduid, in Glons en Jabbeke (West-Vlaanderen), en moet deze snel ter beschikking stellen.

Op maandag 5 december zijn de eerste 40 asielzoekers toegekomen in Glons in het kader van deze ‘noodopvang’. Het gaat om families die net een verzoek om internationale bescherming (asiel) hebben ingediend in Brussel.

Tijdelijke opvang

De site van Glons, gelegen op het militair terrein in de gemeente Bassenge, wordt sinds december 2021 gebruikt door Fedasil als regulier opvangcentrum. Voortaan zal het Fedasil-centrum zijn functie wijzigen en alleen nog noodopvang bieden. De asielzoekers zullen daar slechts tijdelijk, waarschijnlijk voor enkele weken, worden opgevangen, terwijl voor hen een plaats wordt gevonden in het reguliere opvangnetwerk van Fedasil.

Op termijn zal de site enkele honderden asielzoekers opvangen. De bewoners zullen in de loop van de komende weken toekomen, afhankelijk van de voortgang van de werken op de site. 

Tegelijkertijd gaat het Nationaal Crisiscentrum voort met de voorbereidingen op de noodopvangsite van Jabbeke. Er worden ook andere maatregelen genomen om de capaciteit van het Fedasil-netwerk te vergroten of de vertrekken uit de opvangcentra te versnellen.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt meer dan 33.000 plaatsen. Sinds mei 2021 is het netwerk verzadigd en worden beschikbare plaatsen eerst toegekend aan de meest kwetsbare personen.