Home

Nieuwjaarsreceptie 2020

10/01/2020
Fedasil Luxen
Fedasil heeft al haar opvangpartners uitgenodigd voor een studiedag. Het was ook de gelegenheid om haar nieuwjaarswensen over te brengen.

Op donderdag 9 januari organiseerde Fedasil haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Brussel. Het Agentschap verwelkomde er de vele partners en voogdijminister Maggie De Block.

G100

Eerder op de dag had Fedasil een bijeenkomst georganiseerd met de opvangpartners. De deelnemers kregen het resultaat te zien van een universitaire studie gewijd aan de polarisering van de publieke opinie binnen een migratiecontext.

“Deze namiddag betekende een nieuw sleutelmoment in de geschiedenis van ons Agentschap” aldus Jean-Pierre Luxen, directeur-generaal van Fedasil. “Het gaat om een nieuw platform dat ik 'G100' heb gedoopt, bestaande uit de directeurs en kaderleden van alle partnerorganisaties uit de opvangsector. Deze ontmoeting getuigt van onze wens naar meer samenhang in ons opvangnetwerk.”

Moeilijke werkcontext

Fedasil bracht vervolgens, in aanwezigheid van de minister voor asiel en migratie, haar nieuwjaarswensen uit.  “Op het moment dat ik u toespreek, blijft de context waarin we werken extreem moeilijk en als we kijken naar de instroom en de uitstroom, blijft het een dagelijkse uitdaging om voldoende opvangplaatsen te vinden”, verduidelijkte Jean-Pierre Luxen nogmaals. “Elke maand zijn gemiddeld 700 bijkomende opvangplaatsen noodzakelijk.”

“Het wordt steeds moeilijker om onze taak uit te voeren. De sfeer van haat en stigmatisering legt extra druk op alle medewerkers op het terrein, terwijl we een mandaat hebben voor de opvang en dit deel uitmaakt van onze democratische waarden.”

Voor 2020, staan de opvangpartners in België vele uitdagingen te wachten. “Het is niet verwonderlijk dat de crisis dit jaar nog niet voorbij zal zijn”, gaat de directeur-directeur van Fedasil verder. “In deze context zal België, eenvoudig gezegd, ofwel een opvangnetwerk van 40.000 of zelfs 50.000 plaatsen moeten oprichten, wat me moeilijk te realiseren lijkt, ofwel een spreidingsplan toepassen voor de asielzoekers in alle gemeenten van het land. Ik doe langs deze weg een oproep aan de onderhandelaars voor de formatie van de federale regering », besluit de heer Luxen.