Home

Nieuwe Open Call AMIF 2023-2025

05/06/2023
Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie publiceerde een nieuwe projectoproep.

De nieuwe projectoproep voor 2023-2025 van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) werd gepubliceerd in het Staatsblad.

Er zijn 5 prioriteiten die gedetailleerd staan beschreven in de projectoproep:

  1. Begeleiding voor ernstige mentale gezondheidsproblemen
  2. Uitvoering van preventieve en herstelgerichte acties
  3. Organisatie van een korte, herstelgerichte time-out voor jongvolwassenen en/of volwassenen
  4. Studie/onderzoek over interculturele bemiddeling in de opvang
  5. Ontwikkeling en informatiseren van geharmoniseerde generieke en specifieke begeleidingstrajecten voor bewoners van de opvangstructuren (digitaal sociaal dossier).
Praktisch

Dossiers kunnen tot 28 juli 2023 ingediend worden. Alle nuttige informatie staat op de website van het AMIF: https://amif-isf.be/nl/programmatie-2021-2027

Om uitvoerig op alle mogelijke vragen vanwege kandidaat-indieners omtrent deze projectoproep te kunnen antwoorden, wordt er een digitaal infomoment georganiseerd op woensdag 14 juni (Franstalige sessie van 9u tot 10u30 en Nederlandstalige sessie van 11u tot 12u30). Inschrijven is verplicht. Gelieve hiervoor een mail te sturen naar amif-isf@ibz.eu. Uw inschrijving is pas definitief na een bevestigingsmail, die ook een link naar het digitale infomoment zal bevatten.