Home

Meer personen opgevangen in 2018

18/01/2019
Aanmeldcentrum Fedasil
In 2018 arriveerden 19.500 asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil, Vandaar de nood aan extra plaatsen.

Het aantal asielaanvragen nam toe sinds de zomer van 2018. Het afgelopen jaar deden zo’n 23.500 personen een verzoek om internationale bescherming in België (+19% tegenover 2017). 

Daardoor zag Fedasil het aantal asielzoekers in het opvangnetwerk ook stijgen: 19.500 nieuwkomers kregen opvang in 2018, tegenover 14.600 in 2017 (+33%). De voornaamste herkomstlanden waren Syrië, Palestina (stijging) en Afghanistan (daling). 

Voor meer info over asielaanvragen kan u het rapport 2018 van CGVS raadplegen. 

Toenemende bezetting
Sinds augustus 2018 komen meer personen in de opvangcentra aan dan dat er vertrekken (zie grafiek in bijlage). De langere doorlooptijd van de asieldossiers verlengden het verblijf in de opvang. Daardoor, en ook als gevolg van de drastische afbouw van opvangplaatsen kwam het opvangnetwerk in de tweede helft van 2018 onder druk te staan.
    
Zo bereikten de opvangcentra in 2018 geleidelijk aan een maximale bezetting – een aantal centra zelfs meer dan 100% bezetting - en werden er verschillende maatregelen genomen om een plaats te kunnen geven aan elke persoon die er recht op heeft. 

Vandaag vangen Fedasil en de partners 18.800 personen op, tegenover 16.000 in juni 2018. De opgevangen personen zijn vooral gezinnen (52% van de bewoners) of alleenstaande mannen (36%). We tellen ook meer dan 1.000 niet-begeleide minderjarigen. In totaal is 1/3 van onze bewoners minderjarig (in gezinsverband of niet-begeleid).

Extra plaatsen
In september 2018 kreeg Fedasil  de toestemming van toenmalig staatssecretaris Francken om enkele tijdelijke centra langer open te houden. Eind 2018 keurde Minister De Block de opening goed van 1.500 bijkomende plaatsen. Met de heropening van tijdelijke opvangcentra zoals in Lommel, Moeskroen en Zaventem hoopt Fedasil opvang te kunnen bieden aan iedereen die daar wettelijk recht op heeft. Al dringen andere maatregelen zich op, om ervoor te zorgen dat men sneller de opvang kan verlaten. 

Vrijwillige terugkeer
In 2018 coördineerde Fedasil de vrijwillige terugkeer van 3.000 personen, voornamelijk naar Oekraïne, Georgië en de Balkan.