Home

Jaarverslag 2021

06/07/2022
Fedasil 2021
2021 werd gekenmerkt door een nieuwe opvangcrisis. De bezetting in de opvangcentra voor asielzoekers is het hele jaar door blijven toenemen.

Fedasil heeft zijn balans 2021 gepubliceerd. Deze balans geeft de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers over opvang, vrijwillige terugkeer en hervestiging van het voorbije jaar.

In 2021 is het aantal asielaanvragen in België teruggekeerd naar het niveau van voor de coronacrisis. In de loop van 2021 kregen 20.211 verzoekers een plaats in het opvangnetwerk van Fedasil. Dit betekent een stijging met 68% (of + 6.566 personen) ten opzichte van 2020.

Ongeveer 30% van de bewoners in het opvangnetwerk had de Afghaanse nationaliteit, vooral jonge mannen of niet-begeleide minderjarigen (NBMV).

Opvangnetwerk onder druk

Naast de stijgende instroom stelde Fedasil ook een daling van de uitstroom uit de opvangcentra vast, omwille van de langere asielprocedures (en dus de langere verblijfsduur in de opvangstructuren). Het aantal door Fedasil opgevangen personen is in de loop van 2021 gestegen.

Daarom heeft Fedasil geprobeerd de opvangcapaciteit snel uit te breiden om onderdak te kunnen bieden aan alle personen die daar recht op hebben. Een tiental collectieve centra openden hun deuren, waarvan 6 federale centra (Geel, Glons, Koksijde, Lombardsijde, Lommel en Oudergem). Eind 2021 had het netwerk bijna 30.000 opvangplaatsen - tegenover 28.000 plaatsen begin dat jaar.

“Het was de derde opvangcrisis sinds 2015, en dit na een moeilijke periode waarin we ook een gezondheidscrisis moesten beheren”, legt onze directeur-generaal Michael Kegels uit. “Deze opeenvolgende crisissen hebben veel gevraagd van de organisatie en van onze toegewijde medewerkers. Keer op keer moesten alle zeilen worden bijgezet. De dieperliggende oorzaak van deze crisissen is dat het opvangnetwerk, en de asielketen in zijn geheel, onvoldoende bestand zijn tegen plotse stijgingen van de instroom.”

“Als organisatie zijn we tevreden dat de regering heeft beslist dat Fedasil in de toekomst kan beschikken over een pakket van 5400 bufferplaatsen. Een pakket dat Fedasil op weg moet zetten naar meer stabiliteit” gaat onze directeur-generaal verder. “Dit zal ons toelaten om ons toe te leggen op onze andere cruciale uitdagingen, namelijk het verbeteren van de opvangkwaliteit voor onze bewoners en het versterken van het welzijn van onze medewerkers.”

De balans 2021 is beschikbaar in het Nederlands en het Frans (een Engelstalige versie volgt). Hij is beschikbaar in bijlage (PDF) en in een dynamische versie.  

Een papieren versie kunt u aanvragen via info@fedasil.be