Home

Eindejaarsperiode

19/12/2023
Fedasil opvang
De diensten van Fedasil en de asielinstanties zijn gesloten op 25 en 26 december 2023.

Het aanmeldcentrum van Fedasil (het Klein Kasteeltje) en het registratiecentrum van Dienst Vreemdelingenzaken (Pacheco) zijn gesloten op maandag 25 en dinsdag 26 december 2023, en ook op maandag 1 januari 2024.

Personen die internationale bescherming (asiel) willen vragen, kunnen die dagen hun verzoek niet laten registreren en ook geen opvang vragen.

Ook het Fedasil Info Point in Brussel is gesloten op deze dagen.

Hoofdzetel en regiokantoren

De hoofdzetel van Fedasil (Kartuizersstraat, Brussel) en de regiokantoren (Antwerpen en Luik) zijn gesloten van maandag 25 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024.

Een permanentie via mail is voorzien in de deze periode. Met dringende vragen kan u terecht bij noord@fedasil.be (Nederlandstalig deel van het land) of sud@fedasil.be (Franstalig deel van het land).

Tijdens de eindejaarsperiode blijven de opvangcentra uiteraard permanent open.

Ook het CGVS is gesloten tussen kerst en nieuwjaar. Meer info op www.cgvs.be

Fedasil wenst u alvast fijne eindejaarsfeesten toe!