Home

Covid-19: maatregelen in de opvangcentra

30/07/2020
Fedasil Poelkapelle
Fedasil en zijn opvangpartners verscherpen de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

In het kader van de coronacrisis blijven de opvangcentra voor asielzoekers strikte maatregelen hanteren op vlak van preventie en hygiëne (zowel voor het personeel als voor de bewoners).

De maatregelen werden op 29 juli verstrengd nadat de overheid besliste om de sociale contacten weer in te perken. Als gevolg van het stijgend aantal Covid-19-besmettingen in België, besliste de regering om de ‘sociale bubbel’ tot 5 personen te verkleinen, en dit steeds met dezelfde personen voor de komende vier weken (tot eind augustus). Deze maatregel geldt uiteraard ook voor asielzoekers.

Voortaan is een mondmasker dragen zowel voor bewoners als personeel verplicht in het gehele  opvangcentrum, behalve in de persoonlijke kamers. Fedasil heeft ook beslist om alle activiteiten die buiten het centrum waren gepland te annuleren voor de maand augustus.

De nieuwe maatregelen hebben geen impact op transfers tussen centra of op de uitnodigingen voor interviews bij de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen in Brussel. De behandeling van asielaanvragen loopt dus door.

Antwerpen

De autoriteiten beslisten om striktere regels toe te passen in de provincie Antwerpen omdat het aantal besmettingen hier erg hoog ligt. Zo is er een avondklok ingesteld tussen 23u30 en 6u die ook voor de opvangcentra in de provincie geldt. Asielzoekers moeten altijd een masker dragen wanneer ze het centrum verlaten.

Fedasil heeft een affiche opgesteld om de asielzoekers binnen de provincie Antwerpen te informeren over de nieuwe maatregelen.

Testen Covid-19

Ter herinnering, in het aanmeldcentrum in Brussel worden alle nieuwkomers getest op Covid-19. Na een eerste opvang in het aanmeldcentrum (van minimum 7 dagen), en enkel indien men geen enkel teken van ziekte vertoont, worden de asielzoekers naar een opvangcentrum gestuurd.

Indien men in het aanmeldcentrum of in de opvangcentra positief test of ziektesymptomen vertoond, wordt men verhuisd naar de isolatiekamers van het centrum in kwestie waar bedden beschikbaar zijn om in isolatie te verblijven. Daar moeten zij in afzondering verblijven samen met hun familie tot zij genezen zijn.

Bewoners sensibiliseren

Alle maatregelen worden nog steeds herhaald aan de asielzoekers. Fedasil heeft een hele reeks instrumenten ontwikkeld, in meerdere talen en met veel pictogrammen, om de bewoners zo goed mogelijk te sensibiliseren. Onze infosite voor asielzoekers (www.fedasilinfo.be) werd ook aangepast met de laatste maatregelen inzake het coronavirus.

De grote meerderheid van de asielzoekers begrijpt het belang om de regels te respecteren. Als bewoners de regels rond samenscholing of hygiëne niet respecteren, neemt het centrum de nodige ordemaatregelen.

Het belangrijkste blijft om te constateren dat de medische situatie in de 78 opvangcentra onder controle blijft. De medische opvolging en de preventieve maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het aantal besmette personen in de centra maximaal beperkt is gebleven.