Home

Capaciteit op recordhoogte, maar tijdelijk

01/02/2024
Fedasil opvang
Fedasil blijft opvangplaatsen creëren, met name om de sluiting van tijdelijke locaties te compenseren.

Het opvangnetwerk voor asielzoekers staat nog steeds onder druk: er zijn dringende maatregelen nodig zodat Fedasil een plaats kan bieden aan alle gezinnen, alleenstaande vrouwen en kwetsbare personen.

Een (tijdelijk) record

De afgelopen dagen hebben we een totale opvangcapaciteit van 35.900 plaatsen bereikt. Dit is een capaciteit die hoger is dan het record tijdens de asielcrisis van 2015-2016 (35.700 plaatsen).

Een deel van deze capaciteit is echter tijdelijk. Fedasil is begonnen met het afbouwen van de plaatsen in jeugdverblijven in Vlaanderen. Tegen maart zullen zo meer dan 400 plaatsen sluiten. Ook andere tijdelijke centra zullen sluiten, waaronder Bredene (eind februari) en Theux (april).

Nieuwe plaatsen

In deze context blijft Fedasil nieuwe plaatsen creëren. Een nieuw Fedasil-centrum opende vorige week in Gent (135 pl), en een ander in Ieper (Rode Kruis, eerst 40 pl). Deze centra vangen personen op die in de tijdelijke structuren verbleven.

Deze week opent Fedasil ook 60 tijdelijke plaatsen op de camping Zilvermeer in Mol (Antwerpen). Andere pistes worden nog onderzocht. Fedasil probeert ook zoveel mogelijk tijdelijke centra te verlengen, waaronder de centra van privépartners. Fedasil analyseert verschillende locaties voor de installatie van wooncontainers.

Door plaatsen te creëren, zelfs maar tijdelijk, vermijden we dat families op straat belanden. Andere maatregelen (aankomsten, vertrekken) om de druk op ons netwerk te verminderen, worden nog besproken door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

De nieuwe centra huisvesten gezinnen. Alleenstaande mannen worden niet direct opgevangen en moeten zich inschrijven op een wachtlijst - ze worden geleidelijk uitgenodigd voor een opvangplaats. Momenteel staan er 3.000 alleenstaande mannen op de wachtlijst - velen van hen worden gehuisvest in het Brusselse opvangnetwerk voor daklozen.