Home

Bijna 6.000 plaatsen gecreëerd in 2019

23/01/2020
Fedasil moest in 2019 dringend een groot aantal tijdelijke plaatsen creëren om alle asielzoekers te kunnen opvangen.

De bezettingsgraad in de opvangstructuren van Fedasil gaat in stijgende lijn. Hieronder geven we een eerste overzicht met cijfers van het voorbije jaar:

Stijging van de instroom

Het aantal verzoeken om internationale bescherming (asiel) in België blijft toenemen – ook al behalen we niet de recordcijfers van in 2015. Fedasil registreert dan ook een stijging van het aantal asielzoekers in haar opvangnetwerk: in 2019 waren er 23.158 nieuwkomers (+19% ten opzichte van 2018). De voornaamste herkomstlanden waren Syrië, Afghanistan, Palestina, El Salvador en Eritrea.

Hogere bezettingsgraad

Tegelijk zorgde de langere behandelingsduur van de asieldossiers voor een langere verblijfsduur in de centra. De stijging van de instroom ging dus gepaard met een daling van de uitstroom uit de opvangstructuren. Als gevolg daarvan bereikten de centra geleidelijk aan het verzadingspunt (verschillende centra hebben een bezettingsgraad van 100%).

Opening van centra

Om een tekort aan opvangplaatsen te vermijden hebben Fedasil en de partners een groot aantal plaatsen in hoogdringendheid geopend. Elke maand zijn gemiddeld 700 extra plaatsen nodig.

In 2019 werden 5.776 plaatsen gecreëerd, door de opening van nieuwe tijdelijke centra of via de uitbreiding van het aantal bedden in de bestaande centra. Ook werden er in verschillende centra tenten (mobiele woonunits van Defensie) en wooncontainers geplaatst.

Zoeken naar plaatsen

Fedasil werkt samen met haar partners aan de opening van nieuwe centra, meer bepaald in Gent, Koksijde, Herbeumont, Ans, Bilzen en Beveren. Het Agentschap is overigens voortdurend op zoek naar nieuwe gebouwen.

Verder hoopt Fedasil dat de aanwerving van personeel in de asielinstanties (Dienst Vreemdelingenzaken, CGVS) op middellange termijn zal bijdragen tot een snellere behandeling van de asielaanvragen en een vlottere uitstroom uit de opvangstructuren.

Meer weten?

  • De belangrijkste cijfers van 2019 bevinden zich in bijlage.
  • Het CGVS heeft ook haar balans 2019 inzake asiel gepubliceerd.