Home

Bezoek directrice EUAA

06/03/2024
Fedasil EUAA
Dinsdag ontving Fedasil de directrice van het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA), Nina Gregori.

Op dinsdag 5 maart heeft Fedasil in Brussel een delegatie van het EUAA ontvangen, met de uitvoerend directrice Nina Gregori en verschillende directieleden van het Europees Agentschap.

Tijdens het bezoek kregen ze een rondleiding in het Aanmeldcentrum (in het Klein Kasteeltje in Brussel) en was er een overlegmoment met het directiecomité van Fedasil. De ideale gelegenheid om de vruchtbare samenwerking tussen EUAA en Fedasil te bespreken. Na afloop van het geleid bezoek liet mevrouw Gregori weten het boeiend te vinden om de realiteit op het terrein te zien. 

Drie vormen van steun

Sinds 2022 krijgt Fedasil tijdelijke steun van EUAA onder de vorm van een operationeel plan om de capaciteit en de kwaliteit van de opvang te verhogen.

Deze steun vertaalt zich ook in het inzetten van experts en tolken in de centra en de installatie van woonunits:

  • De experts van het EUAA die werden ingezet in de centra van Fedasil zijn aan de slag als maatschappelijk werkers, opvoeders, begeleiders (22 experts in totaal). De experts zijn ook aanwezig in het aanmeldcentrum en op de hoofdzetel van Fedasil (15 personen) voor strategische ondersteuning en projectbeheer.
  • Momenteel zijn er 40 tolken van EUAA in de federale centra en 3 voor de begeleiding van Oekraïners in Eurostation. Deze steun is beschikbaar voor alle centra via een systeem van videoconferentie.
  • De woonunits van EUAA staan in een tiental centra van Fedasil (150 containers, goed voor 250 plaatsen + sanitair). Daarnaast zullen nog 522 containers (voor 750 plaatsen + sanitair) geïnstalleerd worden in 2024 en verdeeld worden over twee nieuwe tijdelijke sites (Ieper en Charleroi). Het Rode Kruis neemt de organisatie van de containerdorpen op zich.

In de loop van 2024 zijn nog verschillende momenten gepland waarop experts en tolken zullen worden ingezet. Verder levert EUAA ook steun aan het personeel onder de vorm van opleidingen.

EUAA? Het European Union Agency for Asylum is een agentschap van de Europese Unie dat tot taak heeft de lidstaten bij te staan bij de toepassing van de Europese wetgeving inzake asiel, internationale bescherming en opvangvoorzieningen, het zogenaamde gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS).

Een van de taken van het agentschap is om technische hulp te bieden aan lidstaten die onder onevenredige migratiedruk staan, wat het geval is voor België. In december 2021 is een operationeel plan met België ondertekend. Het gaat om een tijdelijke crisismaatregel, geen structurele steun. https://euaa.europa.eu/