Home

Asielzoekers in Bredene en Theux

10/11/2022
Fedasil telt twee nieuwe opvangcentra. In Theux en Bredene worden vanaf vandaag asielzoekers tijdelijk opgevangen.

Om de opvangcapaciteit van het opvangnetwerk te vergroten zal Fedasil tijdelijk gebruikmaken van het centrum voor zeeklassen De Horizon in Bredene en de site van camping Polleur in de gemeente Theux (Luik). De eerste bewoners zijn op beide sites op donderdag 10 november 2022 toegekomen. Het gaat om personen die recent een verzoek om internationale bescherming indienden in ons land.

Bredene

Het opvangcentrum in Bredene heeft een capaciteit van 260 plaatsen en zal gebruikt worden van november 2022 tot maart 2023. Tijdens de asielcrisissen in 2015 en 2019 werd het centrum ook telkens kort gebruikt voor opvang in de wintermaanden. Het nieuwe team wordt ondersteund door ervaren collega’s uit andere opvangcentra, zoals uit Poelkapelle.

Theux

Het opvangcentrum in Theux telt een capaciteit van 250 plaatsen en zal van november 2022 tot april 2023 gebruikt worden. De site werd ook in 2019 en 2021 al ingezet als tijdelijk opvangcentrum. Het nieuwe team wordt ondersteund door ervaren collega’s uit andere opvangcentra, zoals uit Luik.

De tijdelijke opvangcentra in Bredene en Theux voorzien, zoals alle centra van Fedasil, niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij). De asielzoekers krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum activiteiten om hen een zinvolle dagbesteding te bieden. De personeelsleden staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, logistiek medewerkers, animatoren... De medewerkers werken afwisselend en zijn 7/7 en 24/24 aanwezig om de bewoners te begeleiden.

Noodopvang

Dankzij de openingen van de opvangcentra in Bredene en Theux kan Fedasil de opvangcapaciteit tijdelijk verhogen.

Al meer dan een jaar wordt België geconfronteerd met een ernstig tekort aan opvangplaatsen. Door dit gebrek aan plaatsen staan er dagelijks asielzoekers op straat, zonder enige opvang. Fedasil en de partners bereiden de opening van andere centra voor, met name in Verviers. Via het Nationaal Crisiscentrum worden ook noodplaatsen voorbereid in Jabbeke en Glons.

Het netwerk telt momenteel 31.700 opvangplaatsen, verdeeld over zo’n 90 collectieve centra (federaal, Rode Kruis...) en individuele opvangplaatsen die door OCMW's en verenigingen worden beheerd. Het gaat om een stijging van 3.500 plaatsen tegenover 2021.