Home

Iedereen wereldburger

13/11/2019
Het project “Iedereen Wereldburger" is een samenwerking tussen vzw Vlucka, vzw Mundio, de GROS, Dienst Ontwikkelingssamenwerking Brasschaat en het opvangcentrum, waarin 1035 leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar uit verschillende Brasschaatse scholen het opvangcentrum bezoeken.

Alle leerlingen krijgen een rondleiding door het opvangcentrum, de educatieve animatiefilm-voorstelling “Op de vlucht”, een getuigenis van een ex-asielzoeker en genoeg materiaal voor een interessante en leerrijke nabespreking in de klas. Het project ging van start in oktober 2019 en loopt tot maart 2020.