Home

De drijvende kracht van het opvangcentrum

23/05/2024
De drijvende kracht van het opvangcentrum: onze vrijwilligers aan het woord Het opvangcentrum van Deurne mag rekenen op de hulp van een geëngageerd team van vrijwilligers. Zij ondersteunen verschillende diensten in dagdagelijkse taken, gaan mee op uitstap of leren onze bewoners waardevolle kennis bij. Wij vroegen aan enkele van onze vrijwilligers om hun ervaringen, uitdagingen en geluksmomenten als vrijwilliger in het opvangcentrum met ons te delen.

De drijvende kracht van het opvangcentrum: onze vrijwilligers aan het woord

Het opvangcentrum van Deurne mag rekenen op de hulp van een geëngageerd team van vrijwilligers. Zij ondersteunen verschillende diensten in dagdagelijkse taken, gaan mee op uitstap of leren onze bewoners waardevolle kennis bij. Wij vroegen aan enkele van onze vrijwilligers om hun ervaringen, uitdagingen en geluksmomenten als vrijwilliger in het opvangcentrum met ons te delen.

Kathleen

Ik ben begin 2022 gestart met vrijwilligerswerk in Fedasil Deurne. Eén van de medewerksters had via mijn dochter Louise laten weten dat er vrijwilligers gezocht werden om aan niet-begeleide minderjarige asielzoekers Nederlandse les te geven in afwachting van een vaste plek in een OKAN-klas.

De grootste uitdaging is om een manier te vinden om al die jongeren van verschillende afkomst, taal, cultuur en vooral ook scholingsgraad voldoende te kunnen boeien en aanmoedigen om onze - toch wel moeilijke - taal aan te leren.

Het is plezierig om met zo'n grote verscheidenheid van jongeren samen te werken. Het geeft een bredere kijk op mijn wereld en de link met de actualiteit is boeiend. En vaststellen dat ze, hoe moeilijk het voor hen ook is, toch wel vorderingen maken in het Nederlands is geweldig.

Romy

Ik ben bijna 1,5 jaar vrijwilliger in het opvangcentrum van Deurne. Ik geef op maandag en donderdag huiswerkbegeleiding aan de kinderen van de lagere school.

Na mijn middelbare school heb ik een tussenjaar genomen voor ik verder ging studeren. Ik wou in dat jaar een paar maanden op verschillende plekken vrijwilligerswerk doen. Huiswerkbegeleiding bij Fedasil sprak me aan. Ik vond het zo leuk dat ik het nu nog steeds doe.

De kinderen zijn niet altijd even geconcentreerd om hun huiswerk te maken, en praten onderling veel over hun dag. Dat zorgt wel voor een gezellige sfeer tijdens de huiswerkklas. Het leukste aan mijn vrijwilligerswerk bij Fedasil, is het enthousiasme van de kinderen.

Ik hoop vooral dat ik nog veel kinderen kan helpen met hun huiswerk, of als het kan op een andere manier. 

Lili

In 2019, bij de start van het opvangcentrum, ben ik begonnen met huiswerkbegeleiding. Mijn man had de vraag naar vrijwilligers gelezen in de krant, en zo zijn we beiden gestart met vrijwilligerswerk bij Fedasil Deurne.

Omwille van de coronapandemie werd mijn vrijwilligerswerk tijdelijk onderbroken. Nadien ben ik opnieuw aan de slag gegaan als vrijwilliger bij de interne klas en de Nederlandse oefengroep voor volwassenen.

Op dinsdag assisteer ik een zeer gedreven lesgeefster van Ligo. Zij geeft les aan mensen die niet in aanmerking komen voor regulier onderwijs. Dat zijn vaak ook mensen die in eigen land geen opleiding kregen, dus alles wordt heel laagdrempelig uitgelegd. Daar steek ik heel wat van op.

Op donderdagnamiddag begeleid ik een oefengroep Nederlands voor volwassenen. Dat is een groepje van 4 tot 8 mensen, die (nog) niet kunnen deelnemen aan de CVO-opleidingen Nederlands omwille van verschillende redenen. Zij komen op vrijwillige basis. We trachten daar in de praktijk om te zetten wat de mensen tijdens de interne klas op dinsdag hebben geleerd.

De Nederlandse oefengroep vormgeven is voor mij de grootste uitdaging. Sommige bewoners verblijven al een tijdje in België en hebben al wat notie van het Nederlands, terwijl anderen weinig of geen basis hebben van de taal. Ik bedenk elke week een leuke, leerzame activiteit of spel op maat van mijn leerlingen. Ik hou er rekening mee dat iedereen gestimuleerd en aangemoedigd is om te oefenen en bij te leren. Ik tracht deels of zoveel mogelijk praktische oefeningen te bedenken waarmee de mensen in het dagelijks leven verder kunnen.

Wanneer ik merk dat iemand bepaalde zaken in de praktijk kan omzetten, is mijn dag goed ! Ik merk ook dat de bewoners graag komen oefenen, en dat geeft me veel voldoening. We proberen er een gezellige boel van te maken, en drinken samen een tasje thee.

Ik heb in de loop van de tijd leuke contacten gelegd met mensen. Met sommigen is dat contact er nog steeds. Voor anderen hoop ik dat ik een héél klein stukje van hun moeilijke tijd hier heb kunnen invullen op een leuke manier.