Home

Maatregelen coronavirus

Fedasil neemt een reeks preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. De prioriteit van Fedasil is om de bewoners die tot de risicogroep behoren en het medisch en niet medisch personeel, maximaal te beschermen.

Maatregelen in het aanmeldcentrum (INSTROOM)

 • Elke persoon die in het opvangnetwerk binnenkomt (nieuwkomer of na een verblijf buiten het netwerk) wordt getest op Covid-19 op dag 1.
 • Personen die positief testen gaan in isolatie.
 • Niet of onvolledig gevaccineerde hoogrisicocontacten worden in quarantaine geplaatst en op dag 5 getest.
 • Alleen personen met een negatief testresultaat worden toegewezen naar de tweede opvangfase.

Maatregelen transfers tweede opvangfase (DOORSTROOM)

 • Geen verplaatsing van zieke personen in isolatie of mensen die hoog risicocontacten hebben gehad en in quarantaine verblijven.
 • Zoveel mogelijk de transfers van personen uit de risicogroep naar collectieve centra minimaliseren.
 • Geen transfers van of naar opvangstructuren met code rood (zie kleurcodes in bijlage). Indien noodzakelijk kan dit enkel met akkoord van de medische dienst van de regio.

Algemene preventiemaatregelen

 • Maximaal vermijden van elk fysiek contact tussen personen (bewoners en medewerkers).
 • 1,5 meter afstand houden van andere personen.
 • Maximaal verluchten van alle binnenruimtes.
 • Bewoners en medewerkers zijn verplicht om een mondmasker te dragen in een binnenruimte.
 • In de open lucht is het dragen van een mondmasker verplicht wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gehouden.
 • Handhaven van de algemene hygiëne in de opvangcentra (ontsmetten van oppervlakten en voorwerpen).
 • Sensibiliseren/informeren van alle personen.
 • Gedeeld gebruik van de shisha is verboden.

Isolatie en quarantaine in de centra

 • Isoleren van besmette personen. Afzondering van personen met vermoedelijk of bevestigd besmettelijke ziekte in specifieke kamer of isolatiezone om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.
 • In quarantaine plaatsen van niet of onvolledig gevaccineerde hoogrisicocontacten.

Testing en tracing

 • Wanneer het resultaat van de Covid-19 test positief is, wordt een contactopvolging georganiseerd. Het contactcenter neemt rechtstreeks contact met de bewoner of via een medewerker van de opvangstructuur.
 • Het contactcenter verzorgt de contacten buiten de opvangstructuur. Binnen de collectieve opvangstructuren en opvangstructuren met woningen voor meer dan 20 personen wordt door Fedasil een aparte opvolging georganiseerd. Voor structuren/woningen onder 20 personen, ligt de opvolging volledig bij de contactcentra.
 • Aan de hand van contactlijsten gaat Fedasil na welke contacten de besmette persoon heeft gehad.
 • Personen die contact hadden met de drager van het virus worden geïnformeerd en krijgen informatie over de individuele voorzorgsmaatregelen.
 • Alle bevestigde besmettingen worden gemeld aan de regionale gezondheidsinspectie.

Systeem van kleurcodes

Om de verspreiding van het virus onder controle te houden en het leven in de centra haalbaar te houden, werkt Fedasil met een systeem van kleurcodes (groen, geel, oranje en rood).

De kleurcode en de bijhorende maatregelen in de collectieve opvangstructuren zijn gelinkt aan het aantal covid-19 gevallen in het opvangcentrum of aan de maatregelen op het grondgebied van het opvangcentrum.

De maatregelen die gelden per kleurcode vindt u in de bijlage.