Home

Het terugkeerloket van Fedasil in Brussel is verhuisd

21/11/2018
Vanaf 5 november 2018, kunnen kandidaat terugkeerders zich begeven naar de Timmerhoutkaai 7 voor informatie en begeleiding.

Vanaf 5 november 2018, kunnen kandidaat terugkeerders zich begeven naar de Timmerhoutkaai 7 voor informatie en begeleiding.

Het terugkeerloket in Brussel was voordien gelegen in het WTC II gebouw vlak bij het Noordstation, in hetzelfde gebouw als de Dispatching, de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS.

Het nieuw terugkeerloket ligt dicht bij het opvangcentrum Klein Kasteeltje.

Vrijwillige terugkeer

Migranten die niet over een verblijfsvergunning in België beschikken kunnen op elk moment beslissen om terug te keren naar hun land van herkomst. Zij kunnen een beroep doen op het vrijwillig terugkeerprogramma van Fedasil, dat voorziet in organisatie van de reis en bijstand voor een vlotte terugkeer.

5 terugkeerloketten in België

Om migranten te informeren en begeleiden bij een eventuele terugkeer beschikt Fedasil over 5 loketten: Brussel, Luik, Charleroi, Gent en Antwerpen.

Contact

Timmerhoutkaai 7a – 1000 Brussel
Telefoon: 0800/327 45 (gratis nummer) of 02/216 12 60
Open van maandag tot vrijdag, van 9.30 tot 12 uur, of op afspraak.
 

Meer info over vrijwillige terugkeer? www.vrijwilligeterugkeer.be