Home

Verlenging van 3 tijdelijke centra

13/04/2022
De opvangcentra voor asielzoekers van Jalhay, Luik, en Hasselt worden met 6 maanden verlengd.

Gezien de nood aan opvangplaatsen voor asielzoekers, heeft de Ministerraad op 1 april verschillende maatregelen voor het opvangnetwerk van Fedasil goedgekeurd. Zo zullen drie tijdelijke opvangcentra, uitgebaat door privéoperatoren, verlengd worden met zes maanden: het gaat om de centra in Jalhay (beheerd door Svasta, zie foto), Luik (G4S Care) en Hasselt (Umami).

Tegelijkertijd gaat Fedasil door met de zoektocht naar mogelijke sites om de opvangcapaciteit te vergroten. De capaciteit van verschillende centra wordt ook opgetrokken dankzij het plaatsen van wooncontainers.

Er zijn snel bijkomende plaatsen nodig om iedereen opvang te kunnen bieden die zich voor de poorten van het Aanmeldcentrum (Klein Kasteeltje in Brussel) aanmelden.

Fedasil organiseert ook ‘jobdays’ om bijkomend personeel te rekruteren. Alle vacatures staan op onze website.