Home

Opvangcentrum in Luik

28/01/2020
Fedasil opent binnenkort een nieuw opvangcentrum voor asielzoekers in Luik.

Fedasil moet zijn opvangcapaciteit voor asielzoekers uitbreiden. Daarom opent het Agentschap begin februari een tijdelijk centrum in Luik. Het gaat om twee gebouwen op de site van het ziekenhuis Saint-Vincent in Rocourt. Er werd een huurovereenkomst ondertekend met de (privé-)eigenaar van de locatie.

Het toekomstig opvangcentrum zal plaats bieden aan ongeveer 280 personen, zowel families als alleenstaanden, volwassenen en minderjarigen. De komst van asielzoekers zal geleidelijk verlopen, in functie van de beschikbare plaatsen.

Zoals alle centra van Fedasil, zal het opvangcentrum van Luik een open centrum zijn dat bed, bad, brood biedt en daarnaast ook maatschappelijke begeleiding en medische bijstand voor asielzoekers tijdens het onderzoek van hun dossier.

Voorbereiding en aanwervingen

De opening van het centrum wordt toevertrouwd aan een team van ervaren collega’s uit andere centra van Fedasil. De voorbereidingen hebben plaats in nauwe samenwerking met het stadsbestuur.

Fedasil zal een zestigtal personen aanwerven voor de opvang en de begeleiding van de bewoners van het nieuwe centrum. De vacatures vindt u op de website van Fedasil en FOREM.

Plaatsgebrek

Fedasil is al een tijd op zoek naar nieuwe locaties om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Deze situatie is te wijten aan de stijging van de asielaanvragen in België, de langere asielprocedures en de opgelegde sluiting van een aantal centra in de periode 2016-2018.

Het opvangnetwerk van Fedasil en de partners telt momenteel meer dan 27.000 plaatsen – dat zijn er 6000 meer dan begin 2019. De laatste weken heeft Fedasil verschillende tijdelijke centra geopend, onder andere in Spa, Theux, Bredene, Zoutleeuw en binnenkort in Gent, Koksijde en Herbeumont.