Home

Brussel (Klein-Kasteeltje)

10.06.2024
In dit interview vertelt Kawzin Diallo over zijn passie, zijn muziek, die er ook toe heeft geleid dat hij asiel heeft aangevraagd...
11.03.2024
Lieve Blancquaert is een Belgisch topfotografe, voor haar nieuwe project "Wij zijn Europa” fotografeerde ze enkele bewoners...

Nieuwsbrief

Wil u de elektronische nieuwsbrief van ons centrum ontvangen? Vul hieronder uw e-mailadres in.


Over het centrum

Het Aanmeldcentrum ('Klein Kasteeltje') bevindt zich in het hartje van Brussel en is het oudste opvangcentrum in België.

In december 2018 werd het Klein Kasteeltje omgevormd van een regulier opvangcentrum tot een Aanmeldcentrum. Het Aanmeldcentrum heeft verschillende functies:

1. De evaluatie van het recht op materiële hulp en de eerste opvang van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) in België.
2. De eerste observatie van de situatie van de verzoeker om vervolgens een toewijzing te doen aan een aangepaste opvangstructuur.
3. Alle verzoekers een uniform en menselijker aankomsttraject bieden.
4. De nodige informatie verschaffen aan personen die een verzoek om internationale bescherming indienen in ons land.

Verzoekers verblijven slechts een korte tijd in het aanmeldcentrum. 

Bijna 250 personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren ….

Sinds augustus 2022 registreren verzoekers om internationale bescherming hun asielaanvraag niet langer in het Aanmeldcentrum, maar in het registratiecentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Pachecolaan.

Buurtinitiatieven

Het centrum organiseert op regelmatige basis activiteiten die toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Ook werken we samen met organisaties en verenigingen uit de buurt. Op die manier willen we het centrum optimaal integreren in de omgeving. Via nieuwsbrieven (3x per jaar) informeren we de buurt over activiteiten. Onze buurtwerkers zorgen voor de contacten met de buurt, het opvolgen van alle vragen of eventuele klachten.

Vrijwilligers & stagiairs

Het centrum kan rekenen op de hulp van vele vrijwilligers. Zij helpen bij de organisatie en begeleiding van groepsactiviteiten, ze geven taal- en computerlessen, organiseren huiswerkbegeleiding en bieden ondersteuning bij sportieve en culturele activiteiten. Ook interesse om af en toe een handje te helpen of wilt u graag een stage lopen in het opvangcentrum? Stuur uw aanvraag per mail door en wij nemen contact op met u!

Voor vrijwilligerswerk: aanmeldcentrum@fedasil.be 
Voor stageaanvragen: jobs.amc@fedasil.be 

Giften

Wilt u graag materiaal (kleren, speelgoed, buggy’s…) schenken? Voor alle vragen rond giften, kunt u ons contacteren : aanmeldcentrum@fedasil.be.

Contact

Aanmeldcentrum Klein Kasteeltje
Negende Linielaan 27
1000 Brussel
T 02/227 41 51
aanmeldcentrum@fedasil.be
Facebook: Fedasil Arrival Centre
Instagram: fedasilarrivalcentre