Home

Operaties

De laatste jaren heeft België hervestigingsoperaties uitgevoerd in verschillende landen en voor verschillende groepen van kwetsbare vluchtelingen:

Sinds het begin van het structurele programma heeft België

3.284

vluchtelingen hervestigd, van wie 2890 Syriërs en 315 Congolezen.


In 2019 heeft België

233

vluchtelingen hervestigd van wie 215 Syriërs uit Turkije, 3 uit Libanon en 15 uit Jordanië.