Home

Operaties

De laatste jaren heeft België hervestigingsoperaties uitgevoerd in verschillende landen en voor verschillende groepen van kwetsbare vluchtelingen:

Sinds het begin van het structurele programma heeft België

3.290

vluchtelingen hervestigd, van wie 2896 Syriërs en 315 Congolezen.


In 2019 heeft België

239

vluchtelingen hervestigd van wie 215 Syriërs uit Turkije, 9 uit Libanon en 15 uit Jordanië.