Vrijwillige terugkeer

Het vrijwilligeterugkeerprogramma is bedoeld voor alle migranten: asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder wettig verblijf. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen rekenen op volledige begeleiding om hun vrijwillige terugkeer optimaal voor te bereiden, in dat geval bestaat de begeleiding uit een terugkeertraject op maat.

Vrijwillige terugkeer is eerst en vooral een hulpprogramma: de reis wordt georganiseerd vanuit België tot in het land van bestemming en omvat bijstand en vervoerkosten. De terugkeer gebeurt in alle rust en discretie. Via dit programma kan de terugkeerder, afhankelijk van zijn statuut, ook een re-integratiesteun krijgen in zijn land van herkomst. De terugkeerder kan de re-integratiesteun gebruiken om een zaak op te starten, een woning te huren of gedeeltelijk te renoveren, medische kosten te betalen enz.

Fedasil beschikt over terugkeerloketten in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi om migranten zonder wettig verblijf te informeren en te begeleiden. Daarnaast is een heel netwerk van terugkeerpartners – sociale diensten, ngo’s, gemeenten, migrantenorganisaties – ook bevoegd om hen te informeren en hen bij hun beslissing te begeleiden. Om asielzoekers te informeren zijn er maatschappelijk werkers en terugkeerbegeleiders aanwezig in de opvancentra.

Website vrijwillige terugkeer

De website voor vrijwillige terugkeer richt zich in de eerste plaats tot migranten die illegaal in België verblijven, maar ook tot partnerorganisaties van Fedasil. De website biedt onder andere informatie in twaalf talen, terugkeerverhalen en publicaties.

www.vrijwilligeterugkeer.be

Contact

Migranten die meer informatie willen over vrijwillige terugkeer, kunnen bellen naar het gratis nummer 0800 327 45, praat erover met hun maatschappelijk werker of contact nemen met een van de terugkeerloketten en -partners in België. 

Voor de bestelling van brochures en affiches of meer informatie over vrijwillige terugkeer, kunt u contact opnemen via ons contactformulier. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief vrijwillige terugkeer (formulier hieronder).

Cijfers

De statistieken van vrijwillige terugkeer worden maandelijks gepubliceerd in de algemene cijfers.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief 'vrijwillige terugkeer' richt zich op mensen, organisaties en verenigingen uit het middenveld die werken rond migratie.