Wie zijn de asielzoekers?

Fedasil en de partners vangen 22 000 asielzoekers op in België. Het gaat voornamelijk om mensen die de conflicten in Irak, Syrië en Afghanistan ontvluchtten.

Fedasil

Asielzoekers hebben recht op materiële hulp tijdens de duur van het onderzoek naar hun aanvraag. Deze hulp betekent opvang en begeleiding in een opvangstructuur beheerd door Fedasil of uitbesteed aan een partner (Rode Kruis, OCMW...). Ze ontvangen geen financiële steun.

Momenteel worden er zo’n 22 000 asielzoekers opgevangen in de collectieve centra en de individuele opvangplaatsen van het netwerk van Fedasil. In totaal zijn er 25 500 plaatsen beschikbaar.

Profiel
Fedasil vangt families en alleenstaanden op. 54% van de bewoners zijn personen in familieverband (ouders met kinderen), 34% zijn alleenstaande mannen, 5% zijn alleenstaande vrouwen en 7% zijn niet-begeleide minderjarigen (NBMV). De niet-begeleide minderjarigen krijgen specifieke opvang en begeleiding.

De asielzoekers komen uit oorlogsgebieden, voornamelijk uit Irak, Syrië en Afghanistan maar ook uit Somalië.

De meerderheid van de opgevangen personen wacht op een beslissing van de asielinstanties (77% van de bewoners). De anderen zijn oa. personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die 2 maanden de tijd krijgen om een woning te vinden (12% van de bewoners) of personen die uitgeprocedeerd zijn en wachten op hun bevel om het grondgebied te verlaten (5%).

Meer weten?
Voor een volledig profiel van de mensen die worden opgevangen kunt u terecht in de rubriek Cijfers (update op 31.12.2016).
Waar heeft een asielzoeker recht op?
Statistieken over asielaanvragen en het percentage erkenningen: www.cgvs.be