Vrijwilligerswerk

Fedasil doet regelmatig een beroep op vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is een manier om het maatschappelijk draagvlak voor asielzoekers en opvangcentra te vergroten. Daarnaast dragen vrijwilligers bij tot een kwalitatieve verbetering van de asielopvang. In de opvangcentra helpen vrijwilligers bij de organisatie en begeleiding van groepsactiviteiten. Ze geven ook taal- en computerlessen, begeleiden asielzoekers bij uitstappen of kampen, en bieden ondersteuning bij sportieve en culturele activiteiten. Soms zijn ze gewoon een luisterend oor.

Wilt u als vrijwilliger werken in een opvangcentrum? Neem rechtstreeks contact met een opvangcentrum in uw buurt.