ADVISEREND ARTS (M/V/X) - Fedasil hoofdzetel

Interesse in deze job?Solliciteer

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid en het coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

Plaats van tewerkstelling:

Fedasil hoofdbestuur

Kartuizersstraat 21

1000 BRUSSEL

Doel van de functie:

U bent verantwoordelijk – samen met uw collega’s van de cel medisch beheer - voor het bewaken van een kwaliteitsvolle en kosten efficiënte medische begeleiding van asielzoekers in het opvangnetwerk. Met betrekking tot de opvangstructuren, hebt u de bijkomende taak van controlerend en adviserend arts inzake ten laste name van uitzonderlijke medische kosten, aanvragen verlenging materiële hulp, uitstel van vertrek en uitzonderingen transfer naar een open terugkeer plaats om medische redenen. U speelt verder een belangrijke rol in het uitbouwen van een netwerk met externe zorgverstrekkers en het uitwerken van specifieke conventies met zorginstellingen.

Context van de functie:

Als medisch adviserend arts werkt u binnen de cel medisch beheer die onder de directie Operationele Diensten valt. Deze directie is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het opvangbeleid in heel België.

U legt rechtstreeks verantwoording af aan de verantwoordelijke van de cel medisch beheer.  Deze cel bestaat momenteel uit één arts, twee verpleegkundigen en één psychosociaal coördinator die samen instaan voor het medisch beleid van het opvangnetwerk in België, inclusief de dienst dispatching.

Uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden :

Als adviserend arts verstrekt u medische adviezen aangaande:

Aanvragen ten laste name van uitzonderlijke medische kosten voor asielzoekers die niet in een opvangstructuur verblijven (“no shows”).

Beoordeling dossiers en advisering inzake ten laste neming van uitzonderlijke medische kosten door de opvangstructuren en opvangpartners.

Medisch advies aangaande aanvragen voor verlenging van materiële hulp (opvang) en uitstel van vertrek omwille van medische  redenen (artikel 7).

Adviseren inzake uitzondering van transfer naar een open terugkeerplaats of naar een Dublin plaats omwille van medische redenen.

Complexe individuele dossiers naar zich toe trekken en van nabij opvolgen en adviseren.

Opvolgen van aanvragen regularisatie om medische redenen.

Evalueren van mogelijkheden voor wat betreft medische begeleide vrijwillige terugkeer.

Als arts bevoegd voor conventies met zorginstellingen, bevordert u netwerkvorming, een goede verstandhouding en concrete afspraken met externe zorgverstrekkers:

De twee regionale medisch coördinatoren ondersteunen in het uitbouwen van lokale / regionale netwerken met externe zorgverstrekkers en zelf een eigen netwerk uitbouwen van contacten met externe zorgverstrekkers in tweede en derde lijn.

Proactief externe zorgverstrekkers benaderen die werken aan geconventioneerde RIZIV tarieven en afspraken maken voor het verstrekken van kosten efficiënte medische zorg t.a.v. asielzoekers

Samenwerkingsovereenkomsten en conventies voorbereiden met specifieke zorginstanties, in samenwerking met de juridische dienst en colegae van de cel medisch beheer.

Als medewerker van de cel medisch beheer, werkt u tevens mee aan de in team bepaalde operationele doelstellingen om de medische opvang en medische begeleiding van asielzoekers te verbeteren.

Deelname aan vergaderingen van de cel medisch beheer voor overleg, bespreking van evt. problemen, input en formulering van aanbevelingen en constructieve voorstellen inzake gezondheidsbeleid

Deelnemen aan en/of leiden van specifieke globale projecten en medische werkgroepen met betrekking tot medische opvang - overeenkomstig de doelstellingen opgenomen in het jaarlijks operationeel plan - zoals bijvoorbeeld de revisie van het medisch vademecum...

Uw profiel :

Diploma vereiste: U bent houder van een diploma in de geneeskunde (MASTER) en bent ingeschreven in de Orde der Geneesheren.

Bijkomende opleidingen zoals verzekeringsgeneeskunde en gezondheidseconomie zijn een sterk pluspunt maar geen vereiste.

Een opleiding en/of ervaring en/of een master in volksgezondheid en/of ziekenhuismanagement is eveneens een pluspunt.

In totaal heeft u minstens 4 jaar nuttige werkervaring (3 jaar ervaring op niveau voor interne kandidaten binnen de overheid). Ervaring als adviserend geneesheer is een pluspunt.

U combineert een gedegen dossierkennis, kennis van de RIZIV nomenclatuur met een sociale visie.

Een brede kennis van de organisatie van de zorgsector en de bestaande ziekenhuisnetwerken in België is een pluspunt.

U heeft een grondige kennis van het Nederlands, alsook een goede kennis van het Frans en een praktische kennis van het Engels.

U kunt vlot overweg met de courante software en heeft ervaring met dataverwerking en u bent analytisch ingesteld.

U heeft sterke sociale en communicatieve vaardigheden en bent in staat om mensen met verschillende visies bijeen te brengen om gemeenschappelijke projecten te realiseren.

U bent bovendien diplomatisch en besluitvaardig.

U werkt graag in team, u bent flexibel ingesteld en in staat om u aan te passen aan de werk organisatie van uw collega’s en hiërarchie.

Ons aanbod :

Halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (19 uur), niveau A2.

Bruto geïndexeerd maandloon volgens de geldende barema’s behorend bij het niveau A2 en afhankelijk van eventuele nuttige beroepservaring, tussen € 3.538 en € 4.315.

Flexibel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct beschikbaar, pro rata uw datum van indiensttreding)

Gratis openbaar vervoer (trein, tram, bus) voor woon-werkverkeer

Als u kiest voor Fedasil, dan kiest u voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang. Wij zijn een organisatie waarin flexibiliteit en vernieuwing gewaardeerd en gestimuleerd worden.

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij dr. Kathia van Egmond, kathia.vanegmond@fedasil.be of 02/213 44 16 of 0470/21 53 74.

Selectieprocedure :

De vacature en selectieprocedure staat open voor intern en extern personeel.

Heeft u interesse in deze functie en herkent u zich in het gezochte profiel, stel u dan kandidaat met cv, motivatiebrief met vermelding van het referentienummer van deze vacature en het vereiste diploma via www.fedasil.be/jobs.

Kandidaatstelling is mogelijk tot en met 05/02/2017 (middernacht).

Alle kandidaten zullen worden beoordeeld via een voorselectie op basis van het cv. Enkel de sollicitanten die het best beantwoorden aan de gestelde vereisten voor de functie zullen worden uitgenodigd voor de eigenlijke selectie.

De selectie bestaat uit een mondeling interview en een eventuele schriftelijke proef die de overeenkomst van het profiel van de kandidaat met de vereisten van de functie evalueren.

Als u beschikt over een buitenlands diploma dan wordt u verzocht een officieel bewijs van homologatie mee te sturen met uw kandidatuur. U kunt zich hiervoor wenden tot het Ministerie van Onderwijs. Als uw diploma behaald werd in een andere taal dan het Nederlands of Frans, dient u bovendien te slagen in een taalexamen georganiseerd door Selor. Gelieve het bewijs van slagen voor dit examen eveneens mee te sturen met uw kandidatuur.

Mensen met een handicap worden extra gestimuleerd om hun kandidatuur in te dienen. Fedasil biedt de mogelijkheid om de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke noden.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht Sarah Michel, via sarah.michel@fedasil.be of 02/548.80.41.