Wat is Time-out?

In september 2012 ging het ‘Time-out’-project voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) van start. Time-out is gericht op situaties waarbij de samenwerking tussen de begeleiding en de jongere moeizaam verloopt of dreigt vast te lopen. Minderjarigen met gedrags- en emotionele moeilijkheden worden ingeschreven voor een zesdaags begeleidingstraject op verplaatsing, in het opvangcentrum van Sint-Truiden. De doelstelling is in de eerste plaats rust en afstand te creëren voor de beide partijen: de jongere krijgt tijd voor zelfreflectie en om na te denken waarom bepaalde situaties telkens op problemen uitdraaien.

Het uiteindelijke doel van het time-outtraject is een duurzame terugkeer van de jongere naar het centrum van oorsprong. Dit om een escalatie van disciplinaire maatregelen en transfers te vermijden. Op het einde van het traject wordt een hernieuwde begeleidingsovereenkomst opgesteld tussen de jongere en het centrum.

Alle niet-begeleide buitenlandse minderjarigen komen in aanmerking, behalve diegenen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, zoals jongeren met drugsproblemen of psychische problemen. Zij worden doorverwezen naar andere gespecialiseerde instanties.