Opvangpartners

Fedasil is de beheerder van het opvangnetwerk en organiseert zelf ook opvangplaatsen in de open federale centra. Hiernaast heeft Fedasil overeenkomsten afgesloten met enkele organisaties om een deel van de opvang te organiseren:

  • Het Belgische Rode Kruis (Croix-Rouge en Rode Kruis samen) vangt sinds 1989 asielzoekers op in collectieve centra in Wallonië, Brussel en Vlaanderen.
  • Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) is een ngo die verschillende verenigingen overkoepelen. Ciré werkt al sinds 1999 samen met Fedasil en vangt asielzoekers op in privéwoningen in heel België.
  • Verscheidene OCMW’s organiseren lokale opvanginitiatieven (LOI), meestal in gemeubelde privéwoningen. Deze LOI’s worden gecoördineerd door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en de Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW).
  • De Mutualités socialistes beheren een opvangcentrum in Erezée sinds 2008.
  • Samu social, een hulporganisatie voor daklozen in Brussel, beheert (sinds 2010) een opvangcentrum voor asielzoekers in Elsene en (sinds 2015) een centrum in Neder-over-Heembeek.
  • Caritas international beheert privéwoningen en, sinds 2015, een opvangcentrum in Scherpenheuvel.
  • Sinds 2016 zijn er ook opvangcentra voor NBMV beheerd door de Gemeenschappen (Vlaanderen/Communauté française).

Partners voor vrijwillige terugkeer

Voor de vrijwillige terugkeer van asielzoekers werkt Fedasil samen met partners in België en in de bestemmingslanden.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) regelt alle praktische zaken voor de terugkeerreis vanuit België. IOM en Caritas International helpen migranten bij hun re-integratie meteen na hun vrijwillige terugkeer en kunnen daarbij rekenen op een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties in de bestemmingslanden.

Andere partners

Fedasil werkt voorts samen met andere organisaties die zich bezighouden met asiel en opvang. Die partners zijn onder meer het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), dat wereldwijd ijvert voor de bescherming van vluchtelingen, en de Dienst Voogdij (FOD Justitie), die niet-begeleide minderjarige vreemdelingen identificeert en een voogd aanstelt. 

In het kader van de projectoproep die ieder jaar wordt georganiseerd, krijgen verscheidene verenigingen een subsidie van Fedasil. Zo steunt het agentschap projecten die rechtstreeks betrekking hebben op asielzoekers of andere begunstigden van de opvang, die al dan niet in de opvangstructuren verblijven. Die projecten werken rond de begeleiding van minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen, de deelname van asielzoekers aan het maatschappelijk leven, enz.

Asielinstanties

Fedasil werkt ook samen en houdt nauw contact met de instanties bevoegd voor de asielprocedure: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).