Hervestiging

Hervestiging is een procedure waarbij vluchtelingen worden geselecteerd en overgebracht van een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat vooraf heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht te geven. Hervestiging wil een oplossing bieden voor diegenen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en evenmin voldoende bescherming kunnen krijgen of geen lokale integratieperspectieven hebben in het land van eerste opvang.

Aanvulling op asiel

Hervestiging is volledig complementair aan de nationale asielprocedure. Door inspanningen te leveren op het vlak van hervestiging in België zorgt ons land voor een geïntegreerd beleid van internationale bescherming. Enerzijds kan via de nationale asielprocedure bescherming worden geboden aan de asielzoekers die hier spontaan aankomen. Anderzijds kan via hervestiging eveneens bescherming worden geboden aan de meest kwetsbare vluchtelingen in de wereld.

Sinds 2009 organiseert België regelmatig hervestigingsoperaties, samen met UNHCR en de Europese Unie. Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen.

België heeft 100 vluchtelingen hervestigd in de loop van 2013. De focus van deze missies en selecties lag op het Grote Merengebied in Afrika en op bijzonder kwetsbare personen uit alle regio's van de wereld. 

In 2014 heeft België 100 vluchtelingen hervestigd: 75 Syriërs die het conflict in hun land zijn ontvlucht, alsook 25 Congolese vluchtelingen uit de regio van de Grote Meren.

In 2015 heeft België 300 vluchtelingen hervestigd: 225 Syrische vluchtelingen (vanuit Libanon) en 75 Congolese vluchtelingen uit het Grote Merengebied. 

In 2016 zal België 550 vluchtelingen, vooral Syriërs, hervestigen.