Hervestiging

Hervestiging is een procedure waarbij vluchtelingen worden geselecteerd en overgebracht van een land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat vooraf heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht te geven. Hervestiging wil een oplossing bieden voor diegenen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en evenmin voldoende bescherming kunnen krijgen of geen lokale integratieperspectieven hebben in het land van eerste opvang.

Aanvulling op asiel

Hervestiging is volledig complementair aan de nationale asielprocedure. Door inspanningen te leveren op het vlak van hervestiging in België zorgt ons land voor een geïntegreerd beleid van internationale bescherming. Enerzijds kan via de nationale asielprocedure bescherming worden geboden aan de asielzoekers die hier spontaan aankomen. Anderzijds kan via hervestiging eveneens bescherming worden geboden aan de meest kwetsbare vluchtelingen in de wereld.

Van 2013 tot vandaag

Sinds 2009 organiseert België regelmatig hervestigingsoperaties, samen met UNHCR en de Europese Unie.

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 1.226 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 1.028 Syrische vluchtelingen.

  • 2013: 100 vluchtelingen, vooral Burundezen en Congolezen die in vluchtelingenkampen in Tanzanië en Burundi verbleven; 
  • 2014: 34 vluchtelingen (Syrische vluchtelingen in Turkije);
  • 2015: 276 vluchtelingen waarvan de meerderheid Syrische vluchtelingen in Libanon en Congolese vluchtelingen in Burundi;
  • 2016: 452 vluchtelingen waarvan de meerderheid Syrische vluchtelingen in Libanon en Turkije. 
  • 2017 (tot 22 mei): 364 Syrische vluchtelingen uit Turkije, Libanon en Jordanië.