Fedasil, EU en opvang

Op wetgevend niveau bepaalt de Opvangrichtlijn de minimale normen op Europees niveau met betrekking tot de opvang van asielzoekers. In het verleden kenden de lidstaten verschillende en soms ontoereikende systemen. De nieuwe Opvangrichtlijn, goedgekeurd door het Europees Parlement op 12/06/2013, beoogt betere en meer geharmoniseerde normen binnen de Europese Unie. Voor meer informatie over de Opvangrichtlijn, kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.

Fedasil is actief binnen een Europese uitwisselingsplatform, EPRA, die werkt rond de opvang van asielzoekers. Fedasil is ook betrokken bij het agentschap EASO.