EU en hervestiging

In het verleden pasten verschillende lidstaten structurele of eenmalige programma's toe voor de hervestiging van vluchtelingen. Toch bleef het aantal hervestigde vluchtelingen in de Europese Unie beperkt in vergelijking met de wereldwijde cijfers. Niet alle lidstaten beschikten al over hervestigingsprogramma's. Bovendien bepaalden de lidstaten die vluchtelingen hervestigden hun prioriteiten vaak op nationaal niveau en ontbrak coördinatie op Europees niveau.

Als reactie hierop heeft de Europese Commissie voorgesteld om jaarlijkse gemeenschappelijke prioriteiten vast te leggen. De focus zal gaan naar bepaalde geografische regio's, nationaliteiten of specifieke categorieën van vluchtelingen. Er komt meer flexibiliteit ten aanzien van nieuwe behoeftes die zich stellen of dringende behoeftes.

Het Europees Parlement heeft op 29 maart 2012 het gemeenschappelijk Europees programma voor hervestiging aangenomen. Vanaf 2013 heeft het Europees Vluchtelingenfonds - en daarna het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - een verhoogde financiële hulp toekennen aan lidstaten die zich ertoe verbinden om vluchtelingen te hervestigen en die hierbij rekening houden met de prioriteiten.

Het is in deze context dat België zich sinds 2013 inzet om jaarlijks een aantal vluchtelingen te hervestigen, en ons land een structureel hervestigingsprogramma heeft opgestart.