Enaro

Tot 2014 kwamen delegaties van de verschillende landen die lid zijn van Enaro (het European Network of Asylum Reception Organisations) regelmatig samen om informatie en goede praktijken uit te wisselen.

Enaro legde de nadruk op het operationele niveau en richtte zich dus niet tot de politiek verantwoordelijken, maar tot de medewerkers op het terrein. Het zijn vooral zij die hun ervaringen het beste kunnen doorgeven. Twee keer per jaar volgden medewerkers van de verschillende landen van het netwerk een praktische stage in een van de andere landen. Op het einde van elk jaar kwamen alle deelnemers samen voor een slotconferentie. De personen die hadden deelgenomen aan een uitwisseling deelden er hun ervaringen. Het doel was om gemeenschappelijke goede praktijken te bepalen en aanbevelingen te doen voor de toekomst.