EASO

Het European Asylum Support Office (EASO), opgericht op 19 mei 2010, is een agentschap met hoofdzetel in Malta dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees asielbeleid. België wordt er vertegenwoordigd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Fedasil is ook betrokken en stuurt regelmatig experten in het kader van de EASO-missies.

De opdracht van EASO bestaat erin om: 

  • de praktische samenwerking tussen lidstaten te ontwikkelen door uitwisseling van informatie over de landen van herkomst en de opleiding van asielagenten te vergemakkelijken.
  • steun te verlenen aan staten die onder bijzondere druk staan, met de aanleg van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de coördinatie van expertenteams.
  • bij te dragen tot de uitbouw van het gemeenschappelijk Europees asielbeleid door de uitwisseling van goede praktijken, door elk jaar een rapport op te stellen over de asielsituatie binnen de EU, en door handleidingen en procedures uit te geven om de EU-asielinstrumenten beter te benutten.

Naar de website van het EASO en hun videopresentatie.