Doelgroepenbeleid

Fedasil heeft de opdracht om de bewoners van de opvangstructuren een zelfde kwaliteit van opvang te bieden,  in functie van hun individuele behoeften. Om een kwaliteitsvolle opvang te garanderen aan elke bewoner, werkte Fedasil het doelgroepenbeleid voor de federale centra uit.

Gespecialiseerde opvang en begeleiding
Fedasil identificeerde een aantal doelgroepen met specifieke behoeften, en werkte vervolgens begeleidingstrajecten uit om aan deze behoeften tegemoet te komen. Dit resulteerde in een traject voor alleenstaande minderjarigen, er kwamen specialisaties voor alleenstaande tienermoeders en zwangere meisjes, slachtoffers van mensenhandel, een time-out project voor minderjarigen, een observatie- en oriëntatiecentrum voor niet-begeleide minderjarigen die geen asiel vragen, aangepaste opvang voor mensen met beperkte mobiliteit en een project voor een betere psychosociale begeleiding en het welzijn van de bewoners.

In totaal wordt 80% van de opvangplaatsen in de centra van Fedasil voorbehouden voor de 'algemene' opvang van asielzoekers en 20% voor de 'gespecialiseerde' opvang van doelgroepen. De meeste centra hebben dergelijke  gespecialiseerde opvangplaatsen.