Begeleiding


Brochure Asiel in België

Asiel in België is een brochure voor alle personen die in België asiel aanvragen. De brochure schetst een chronologisch overzicht van het parcours dat een asielzoeker aflegt en legt uit wat zijn rechten en plichten zijn. De publicatie wil asielzoekers die net zijn aangekomen in België, correct informeren en wegwijs maken in de verschillende stappen van de asielprocedure en de opvang.

Asiel in België is beschikbaar in 10 talen: Nederlands, Frans, Engels, Lingala, Fula, Arabisch, Albanees, Russisch, Pashtou en Farsi. U kunt de verschillende versies onderaan deze pagina opladen.

Asiel in België is een publicatie van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil). Deze brochure kwam tot stand met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds.

Klachten en beroepen
Zoals de Belgische wet voorziet, kan elke asielzoeker een klacht indienen wanneer hij niet tevreden is over de levensomstandigheden of de aangeboden diensten in het opvangcentrum. Wanneer hij niet akkoord gaat met een sanctie of met een medische beslissing, kan hij een beroep aantekenen. De klachtenprocedure wordt beschreven in de brochure in bijlage (etappe 3).