Activiteiten

Fedasil verleent materiële hulp aan asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen die eveneens recht hebben op opvang (overeenkomstig de 'opvangwet' van 12 januari 2007). Het agentschap organiseert, samen met zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding zorgt daarnaast voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).

Fedasil coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer vanuit België.

Fedasil is verantwoordelijk voor het uittekenen, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven bevordert Fedasil de integratie van opvangcentra in de lokale omgeving.