Cijfers

Opvangnetwerk

Op 17 mei 2017 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 25 159 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 20 307 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 81%.

Kaart van België met alle opvangcentra voor asielzoekers.

Vrijwillige terugkeer

Tussen januari en mei 2017 zijn 1.731 personen vrijwillig teruggekeerd vanuit België naar hun herkomstland. De voornaamste bestemmingen zijn Roemenië, Oekraïne en Irak. Meer informatie in het verslag in bijlage.

Asielaanvragen

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceert maandelijks cijfers over de asielaanvragen in België: http://www.cgvs.be/