Cijfers

Opvangnetwerk

Op 15 maart 2017 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 25 296 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 21 452 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 85%.

Kaart van België met alle opvangcentra voor asielzoekers.

Vrijwillige terugkeer

In 2016 zijn 4.267 personen vrijwillig teruggekeerd vanuit België naar hun herkomstland. 1 vrijwillige terugkeer op 4 heeft als bestemming Irak: in 2016 kozen in totaal 1.062 Irakezen om vrijwillig terug te keren. 

Asielaanvragen

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceert maandelijks cijfers over de asielaanvragen in België: http://www.cgvs.be/