Cijfers

Opvangnetwerk

Op 3 juli 2017 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 23 870 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 19 749 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 83%.

Kaart van België met alle opvangcentra voor asielzoekers.

Vrijwillige terugkeer

Tussen januari en juni 2017 zijn 2.060 personen vrijwillig teruggekeerd vanuit België naar hun herkomstland. De voornaamste bestemmingen zijn Roemenië, Oekraïne en Irak. Meer informatie in het verslag in bijlage.

Asielaanvragen

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceert maandelijks cijfers over de asielaanvragen in België: http://www.cgvs.be/