Cijfers

Opvangnetwerk

Op 18 september 2017 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 23 757 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 18 513 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 78%.

Kaart van België met alle opvangcentra voor asielzoekers.

Vrijwillige terugkeer

Tussen januari en augustus 2017 zijn 2.739 personen vrijwillig teruggekeerd vanuit België naar hun herkomstland. De voornaamste bestemmingen zijn Oekraïne, Roemenië en Irak. Meer informatie in het verslag in bijlage.

Asielaanvragen

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceert maandelijks cijfers over de asielaanvragen in België: http://www.cgvs.be/