Voor algemene vragen over de opvang van asielzoekers of over de werking van het agentschap, kunt u terecht bij de centrale hoofdzetel van Fedasil in Brussel. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Contact

Hoofdzetel Fedasil
Kartuizersstraat 21 ,
1000 Brussel

Vrijwillige Terugkeer

Contact

Heeft u een vraag over vrijwillige terugkeer, stuur een email naar vrijwilligeterugkeer@fedasil.be of bel het gratis nummer 0800 32 745.

Andere asielinstanties

Contact

Hieronder vindt u de contactgegevens van enkele belangrijke andere asielinstanties in België: