Opvangcentrum van

Brussel-Klein-Kasteeltje

Beschrijving van het centrum Brussel-Klein-Kasteeltje

Het Klein Kasteeltje is één van de opvangcentra voor asielzoekers in België die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het is het oudste en grootste opvangcentrum voor asielzoekers in België. In het opvangcentrum zijn er zo’n 844 plaatsen voor asielzoekers. In 1986 werd deze oude kazerne omgevormd tot een open opvangcentrum.

Ongeveer 110 personeelsleden staan in voor de goede werking van het centrum. Er werken maatschappelijk werkers,opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, keukenpersoneel…
Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel), de asielzoekers krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen, zodat de bewoners hun tijd hier optimaal kunnen besteden.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die in België toekomen verblijven eerst een tijdje in een observatie- en oriëntatiecentrum (OOC). Nadien worden ze doorverwezen naar een opvangstructuur aangepast aan hun situatie. Het opvangcentrum Klein Kasteeltje biedt onderdak aan 40 niet-begeleide minderjarigen. Ze wonen er in een aparte woonblok, onder de hoede van een team begeleiders en opvoeders. Deze aparte vleugel heet de CADE (Center for Adolescents in Exile).

Buurtinitiatieven
Het opvangcentrum organiseert een heleboel evenementen die toegankelijk zijn voor de buurtbewoners: een opendeurdag, thema-avonden, rondleidingen, enz. Met deze ‘buurtinitiatieven’ streven we naar een optimale integratie van het opvangcentrum in de omgeving. Meer informatie over onze activiteiten vindt u onder de rubriek 'Nieuws' en in onze agenda.

Bent u geïnteresseerd in een bezoek aan het Klein Kasteeltje?

Enkel op vrijdagen organiseert het KK rondleidingen, enkel voor scholen of verenigingen (van 10 à 20 personen). Er zijn dus geen individuele rondleidingen mogelijk. U stuurt best enkele maanden op voorhand een mail naar info.kleinkasteeltje@fedasil.be en krijgt dan binnen de 7 dagen antwoord of uw aanvraag uitvoerbaar is.

Vrijwilligers

Wilt u vrijwilliger bij het Klein Kasteeltje worden? Contacteer dan Ferdinand Vlayen: ferdinand.vlayen@fedasil.be of 02/250.05.47.

Stagiaires

Een stage bij het Klein Kasteeltje? Stuur dan een mail naar stages.petitchateau@fedasil.be of bel op 02/250 05 11.