Home

Bredene

21.02.2024
De bewoners van het opvangcentrum te Bredene verlaten geleidelijk aan het centrum. Ze stromen door naar andere opvangstructuren.
06.11.2023
Deze middag, op 6 november, kwamen de eerste 50 asielzoekers aan in het jeugdverblijf ‘Horizon’.

Over het centrum

Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers heropent in november 2023 het tijdelijk opvangcentrum in Bredene. Het gaat om tijdelijke opvang van personen die internationale bescherming hebben aangevraagd in ons land.

De opvang gebeurt in de Horizon, een jeugdverblijfcentrum dat voorna­melijk gebruikt wordt door scholen voor zeeklassen. Het centrum heeft een capaciteit van 260 plaatsen en zal opnieuw gebruikt worden van november tot en met februari. Tijdens eerdere crisismomenten (2015, 2019 en 2022) werd het centrum al door Fedasil uitgebaat, dit telkens slechts voor enkele maanden.

In het centrum verblijven zowel families als alleenstaanden. Het is, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentrum en biedt onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding aan asielzoekers tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming. Verschillende personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren….

Contact

Fedasil Bredene
Kapelstraat 88
8450 Bredene
info.bredene@fedasil.be

Facebook: Fedasil Bredene