Home

Bredene

07.02.2023
Het tijdelijke opvangcentrum van Bredene zal tegen eind februari de deuren sluiten. De eerste bewoners zijn al vertrokken.
07.12.2022
Heb jij tijd en zin om af en toe een handje toe te steken in het opvangcentrum van Bredene? Wij zijn nog op zoek naar nieuwe...

Over het centrum

 Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers opende in november 2022 een tijdelijk opvangcentrum in Bredene. Het gaat om tijdelijke opvang van personen die internationale bescherming hebben aangevraagd in ons land.

De opvang gebeurt in de Horizon, een jeugdverblijfcentrum dat voorna­melijk gebruikt wordt door scholen voor zeeklassen. Het centrum heeft een capaciteit van 260 plaatsen en wordt gebruikt van november 2022 tot begin maart 2023. Tijdens eerdere crisismomenten (2015 en 2019) werd het centrum al door Fedasil uitgebaat, dit telkens slechts voor enkele maanden.

In het centrum verblijven zowel families als alleenstaanden. Het is, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentrum en biedt onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding aan asielzoekers tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming. Verschillende personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren….

Contact

Fedasil Bredene
Kapelstraat 88
8450 Bredene
info.bredene@fedasil.be

Facebook: Fedasil Bredene